Reklama
A A A

Miód pszczeli

Przy przyjmowaniu miodu pszczelego należy zwrócić uwagę, by od­powiadał on wymaganiom obowiązującej normy, a przede wszystkim: by jego ekstrakt (oznaczony refraktometrycznie) był wysoki, nie niższy od 75% dla miodów wrzosowych i 76% dla miodów pozostałych, a masa właściwa nie niższa od 1,389; nie był fałszowany żadnymi obcymi dodatkami; by cechy organoleptyczne nie budziły zastrzeżeń; aby posiadał konsystencję gęstej cieczy (patoki) lub krupca (miód skrystalizowany).