Reklama
Tablice Informacyjne / Poznań - tablice ogłoszeniowe - gabloty szklane - pylon reklamowy - citylight - witacz
A A A

NACZYNIA ALUMINIOWE

Naczynia aluminiowe są dziś powszechnie używane zarówno w mieście, jak i na wsi, w gospodarstwie domowym, w zakładach gastronomicznych, w zakładach przemysłu spożywczego, w tury­styce. Asortyment naczyń aluminiowych jest bardzo szeroki. W obrocie handlowym znajdują się kotły, imbryki, patelnie, me­nażki, garnki proste i wypukłe, płytkie i głębokie, rondle, szybko­wary, łyżki czerpakowe, cedzaki, szumówki i inne (rys. 71). Naczynia aluminiowe produkuje się z blachy aluminio­wej o grubości od 0,5 do 5 mm, zwykłej lub utwardzonej. Uchwy­ty umocowuje się nitami. Dziś najczęściej uchwyty wykonane są z blachy stalowej lub bakelitu. Tego rodzaju uchwyty nie nagrze­wają się tak szybko jak aluminium, dzięki temu naczynia są wy­godniejsze w użyciu. W ostatniej fazie produkcji naczynia aluminiowe poddawane są trawieniu ługiem sodowym r polerowaniu. Ługowanie nadaje na­czyniom jednolity srebrzysty kolor, polerowanie daje połysk i od­porność na zmianę barwy i matowienie. W użyciu są naczynia po­lerowane i matowane. Zaletą naczyń aluminiowych jest ich lekkość, bardzo dobre przewodnictwo ciepła, estetyczny wygląd, łatwość zmywania, trwa­łość, odporność na korozję. Wadą naczyń aluminiowych jest miękkość oraz powolne uleganie działaniu kwasów organicznych, co nie pozwala na dłuższe przechowywanie niektórych potraw w naczy­niach aluminiowych. W odbiorze jakoś­ciowym naczyń aluminio­wych zwracamy szczególną uwagę na: sposób zamocowania uchwytów, prawidłowość kształtu i rozmiarów (rys. 72), gładkość powierzchni i jednolitość barwy grubość blachy, a Rys. 71. Naczynia aluminiowe zwłaszcza na jednakową gru­bość dna i ścianek (zapobiega to odkształcaniu się dna w czasie ogrzewania), — prawidłowość opakowania (PN-64/M-77001). Na rynku mamy dwa gatunki naczyń aluminiowych. W ga­tunku I niedopuszczalne są krzywizny, zadrapania, plamy i poro­watość. Wszystkie naczynia aluminiowe posiadają wytłoczony znak pro­ducenta, procentową zawartość czystego aluminium oraz średnicę dna. Naczynia aluminiowe pakujemy w papier, wolinę i skrzynie. W magazynach można niektóre naczynia aluminiowe układać w stosy, pamiętając jednak o tym, że mogą one ulec zadrapaniu, a nawet zgnieceniu. Pomieszczenia magazynowe muszą być suche, wilgoć bowiem jest przyczyną matowienia naczyń i powstawania plam.