Reklama
wino czerwone
A A A

NACZYNIA EMALIOWANE

Naczynia emaliowane (rys. 68) wykonane są z blachy stalowej. W zależności od rodzaju naczyń używa się blachy o grubości od 0,5 do 1,5 mm. W skład procesu technologicznego naczyń wchodzą takie czynności, jak cięcie blachy, gięcie lub tło­czenie, zwijanie brzegów, zgrzewanie, gładzenie i emaliowanie. Blacha stalowa, z której produkuje się naczynia, ulega dzia­łaniu korozji. Z tego też względu wyjątkowo starannie należy po­kryć ją warstwą emalii. Ważną jest rzeczą,,by emalia miała taką samą rozszerzalność cieplną, jak blacha, z której zrobiono naczy­nie. W przeciwnym wypadku emalia będzie szybko pękać. Asortyment naczyń emaliowanych obejmuje wiele wyro­bów. Najczęściej spotykanymi naczyniami emaliowanymi są garnki