A A A

NACZYNIA METALOWE

Asortyment naczyń metalowych jest bardzo szeroki i ustawicz­nie ulega zmianom. Obserwujemy pojawienie się coraz to now­szych wyrobów charakteryzujących się lepszymi cechami użytko­wymi i estetycznym wyglądem. Naczynia metalowe dzielimy ze względu na surowiec i wy­kończenie oraz przeznaczenie. W zależności od surowca, z którego zostały wykonane, wyróżniamy naczynia żeliwne, blaszane i aluminiowe. Ze względu na wykończenie dzielimy naczynia na emaliowane, ocyno­wane i ocynkowane. Biorąc pod uwagę przeznaczenie naczyń wyróżniamy naczynia metalowe domowe, restauracyjne i turystyczne.