Reklama
A A A

Obróbka wstępna i jej wpływ na jakość soku

Przebieranie owoców i wyeliminowanie sztuk nie nadających się do produkcji zapobiega skutkom, o których była już mowa wyżej. Mycie, usuwając zanieczyszczenia powierzchniowe oraz mikroflorę, powoduje otrzymanie czystego soku. Woda do natrysków stosowana w końcowej fazie mycia musi odpowiadać wymaganiom stawianym wodzie do picia. Staranne przeprowadzenie zabiegów wstępnej obróbki z użyciem urzą­dzeń ułatwiających ich przebieg jest niezmiernie ważne. Tylko wyjątko­wo owoce delikatne, puszczające już sok, z objawami fermentacji alko­holowej (maliny, czarna jagoda) mogą nie być myte, z tym że uzyskany sok może być przeznaczony raczej tylko na wina ze względu na zawartość alkoholu w moszczu. Użycie hydrotransportu nie zwalnia z obowiązku dodatkowego mycia za pomocą natrysku. Zużycie wody przy myciu za pomocą urządzeń me­chanicznych wynosi około 1 dm3/kg.