A A A

OCENA JAKOŚCI TŁUSZCZÓW

Tłuszcz powinien być przekazywany do sprzedaży w postaci świeżego produktu, o jednolitej barwie, określonej konsystencji, swoistym, właściwym dla dan-ego tłuszczu zapachu, łagodnym smaku, ponadto powinien być czysty, bez obcych zanieczyszczeń, bez zapachu zjełczenia lub stęchlizny i nie może posiadać posma­ku goryczy. Istnienie smaku gorzkiego lub piekącego dowodzi ze­psucia tłuszczu. Niektóre tłuszcze, np. margarynę, możemy ocenić metodą punktową, w sposób podobny jak masło, przyznając badanemu produktowi odpowiednią ilość punktów za smak, zapach, struk­turę, konsystencję, barwę, wygląd, jak również za opakowanie