Reklama
A A A

OCET

Ocet jest produktem otrzymywanym z alkoholu etylowego, wo­dy i pożywek mineralnych. Produkcja polega na denaturowaniu alkoholu etylowego wodą i zacierem fermentacyjnym oraz na poddawaniu go proceso­wi utleniania przez odstanie i stopniowe przepuszczanie przez wiórki bukowe. Zakwaszenie przebiega w myśl reakcji: 2C2H6OH + 02 -» 2CH3COH + 2H20 2CH3COH + 02 ->CH3COOH kwas octowy W obrocie handlowym występuje przeważnie ocet spirytusowy 6-f-10%, rzadziej stołowy o mocy 3-^-5%. Ocet powinien być pły­nem bezbarwnym o trwałości przynajmniej 3 miesięcy. Wadami octu jest mętnienie, powstawanie osadu, występowanie szkodni­ków (węgorzyk octowy, mucha octowa). Ponadto ocet można wy­twarzać także z wina, słodu, owoców i piwa.