A A A

ODBIÓR JAKOŚCIOWY PAPIERU I WYROBÓW PAPIERNICZYCH

Dokonanie odbioru jakościowego papieru i wyrobów papierni­czych polega przede wszystkim na sprawdzeniu: zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników atmosfe­rycznych. Należy również sprawdzić: jednolitość barwy, stopień białości, równość brzegów, przezrocze papieru, znaki wodne, wykończenie powierzchni, nasiąkliwość, nieprzepuszczalność wody i tłuszczów, właściwości mechaniczne papieru, grubość i gramaturę, kierunek ułożenia włókien w papierze, zgodność gatunku z oznakowaniem (PN-54/P-04004, PN--54/P-04012, PN-66/P-50156). Sprawdzanie wymiarów i prostokątności formatów arkuszy szeregów A, B i C. Wymiary arkusza sprawdza się za pomocą przymiaru liniowego z podziałką milimetrową. Pomiar należy wykonać mierząc długość 1 szero­kość arkusza z dokładnością do 1 mm przy wymiarach powyżej 350 mm. Wyniki pomiarów należy porównać z danymi zawartymi w PN-64/P--50018 Formaty arkuszy szeregu A, B i C. Dopuszczalne odchylenia wy­miarów wynoszą ±1,5 mm dla wymiarów do 150 mm, ±2 mm dla wymia­rów 150-4-600 mm, ±3 mm dla wymiarów powyżej 600 mm.