Reklama
A A A

ODKURZACZE

Odkurzacz jest, podobnie jak pralka, urządzeniem ułatwiają­cym i umożliwiającym utrzymanie porządku w naszych mieszka­niach. - Aby odkurzacz należycie spełniał swe funkcje, musi mieć do­statecznie dużą siłę ssania powietrza. Z ssanym silnie strumie­niem powietrza porywane są bowiem cząstki pyłu, piasku i inne zanieczyszczenia. Odkurzacz (rys. 85) składa się z obudowy blaszanej lub z two­rzywa, silnika elektrycznego i przewodu, turbinki połączonej z wir­nikiem silnika, woreczka oraz z dwu pokryw zamykających obu­dowę i umożliwiających włączenie do odkurzacza węża gumowego. Do węża gumowego dołącza się rury metalowe lub winidurowe. Na koniec rury nakładamy — w zależności od potrzeby — szczotkę owalną, szczotkę okrągłą, ssawkę szeroką lub wąską, rozpylacz do proszków lub rozpylacz do płynów. Zanieczyszczenia zbierają się w woreczku. Woreczek ten na­leży po każdym odkurzaniu oczyścić. Oczyszczony woreczek uła­twia przelot powietrza, zwiększa moc ssania i nie dopuszcza do szybkiego nagrzewania się silnika. W użyciu są odkurzacze, których obudowa posuwa się po po­dłodze na płozach lub kółkach. Produkuje się także odkurzacze małe z pasem do przewieszania przez ramię. Odkurzacze te nie mają węża gumowego, lecz, tylko rurę osadzoną w obudowie. Odbiór jakościowy odkurzacza polega na sprawdzeniu: — obudowy — czy nie jest popękana, odrapana, czy zamki po­kryw dociskają je szczelnie do obudowy, —i węża gumowego, jego całości i szczelności, kompletności wyposażenia w szczotki, ssawki i inne urzą­dzenia, trwałości łączenia poszczególnych elementów, działania odkurzacza, zwłaszcza siły ssania, odkurzacz po­winien wciągnąć z łatwością kamyki średnicy ok. 3 cm, czynność tę powtarzamy kilkakrotnie, czy praca silnika jest beziskrowa, nie zakłócająca odbioru radiowego i telewizyjnego (PN-64/E-77202). Odkurzacze pakowane są w pudła tekturowe. Wyposażenie od­kurzacza zawija się starannie w papier wkładając obok odkurzacza. Do każdego odkurzacza powinna być dołączona instrukcja obsługi. W czasie przechowywania i transportu niedopuszczalne jest rzucanie opakowań z odkurzaczami.