Reklama
A A A

OPAKOWANIA MLEKA

Mleko spożywcze przeznaczone do sprzedaży detalicznej roz­lewane jest w mleczarniach do butelek na automatycznych maszy­nach dozujących. Butelki przed napełnieniem mlekiem po­winny być myte wodą z sodą, wypłukane czystą wodą i odsączone. Po rozlaniu mleka butelki są zamykane kapslem aluminiowym z wytłoczoną nazwą rozlewni i datą rozlewu (PN-64/A-86043). Mleko spożywcze przeznaczone do sprzedaży miarowej r wane jest do wielolitrowych konwi cynowych lub aluminiowych. Konwie powinny być zaplombowane, a po wyczerpaniu mleka dokładnie wymyte i wysuszone. Mleko w proszku pakowane jest w torby z polietylenu wkładane w kartony. Jest to produkt bardzo higroskopijny i musi być należycie zabezpieczony przed działaniem wilgoci. Mleko skondensowane pakowane jest wpuszki blaszane z białej blachy, które po usunięciu powietrza są lutowane dla uzys­kania dużej hermetyczności. Ponadto jest również pakowane w specjalne tuby aluminiowe.