Reklama
A A A

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Przetwory owocowe i warzywne pakowane są w słoje szklane, puszki z białej blachy oraz kartony tekturowe. Na opakowaniu ktyn, tylozy czy wreszcie barwników syntetycznych, używanych do poprawienia barwy produktu, albo sztucznych środków słodzą­cych. Wykrycie tych zafałszowań możliwe jest po przeprowadze­niu odpowiednich badań laboratoryjnych za pomocą różnych odczynników chemicznych. powinny być podane: data produkcji i termin ważności produktu. Opakowaniem hurtowym są beczki drewniane, faski i skrzynki Konserwy nie powinny być narażane na przemarzanie, gdyż tracą wartości konsumpcyjne, a po rozmarznięciu nie nadają się do dalszego przechowywania. Szczególnie wrażliwe na przechowywanie są susze, które wymagają przewiewnych pomieszczeń, zabezpieczenia od wilgoci i promieni słonecznych; łatwo chłoną zapachy innych produktów. Przechowywane luzem tracą szybko swój charakterystyczny aro­mat, łatwo również pleśnieją i tęchną. Susze powinny być prze­chowywane w wielowarstwowych torbach papierowych (pergami­nowych) lub w tomofanie. Susze przechowywać należy w pomiesz­czeniach zaciemnionych w 0-S-5°Cf przy wilgotności względnej 60-^70%. Opakowaniem ochronnym są beczki, wielowarstwowe torby papierowe, pergaminowe i torebki tomofanowe. Torby pa­pierowe powinny być zszywane bez zawijania brzegów, opakowa­nia tomofanowe, zaklejane mechanicznie przez zgrzewanie, po­winny ściśle przylegać do sformowanych kostek suszu. Susze na­leży chronić przed szkodnikami. Mrożonki pakowane są najczęściej w parafinowane kartony. Ich składowanie wymaga odpowiednio niskiej temperatury w gra­nicach od -6 do -10°C.