A A A

PODZIAŁ I WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Warzywami nazywamy części jadalne różnych roślin, jak np. liście, pędy, korzenie, owoce. Zależnie od różnorodności części jadał ny c h warzywa dzielimy na liściowe, korzenio­we, cebulowe, rzepowate, strączkowe, dyniowate, łodygowate, psiankowate. Warzywa są cennym środkiem spożywczym i oprócz owoców niezbędnym uzupełnieniem codziennych posiłków (tab. 23). Ze względu na okres zbiorów rozróżniamy warzywa wczesne, przeznaczone do natychmiastowego spożycia, nietrwałe i nie nadające się do przechowywania, oraz warzywa późne nada­jące się do dość długiego przechowywania.