A A A

PORCELIT

Porcelit wytwarza się z tych samych surowców co porcelanę, zwiększając tylko procentową zawartość dolomitu. Ponadto do produkcji porcelitu używa się zarówno kaolinu, jak i ska­lenia gorszej jakości, nadających wyrobom porcelitowym po wy­ paleniu kolor lekkokremowy. Sposób przygotowania porcelitowej masy formierskiej nie różni się od sposobu przygotowania masy porcelanowej. Formowania wyrobów porcelitowych dokonuje się w identyczny sposób jak formowania wyrobów porcelanowych. Wysuszone wyroby porcelitowe poddaje się pierwszemu wypalaniu w temperaturze ok. 800°C. Następnie biskwit porcelitowy szkliwi się, podobnie jak porcelanę, i wypala powtórnie w temperaturze ok. 1250°C. Wypalone szkliwione wyroby porcelitowe sortuje się według gatunków. Porcelit stołowy dzielony jest na trzy gatunki. W po­dziale porcelitu na gatunki kierujemy się tymi samymi kryteriami co w podziale porcelany. Gatunki pierwszy i drugi poddaje się zdobieniu stosując te same techniki zdobienia, wzory i farby, jak w zdobieniu porcelany. Zdobiony porcelit klasyfikuje się metodą punktową na 13 klas. Klasę 13, najwyższą, uzyskują wyroby, które otrzymały w ocenie punktowej od 46 do 51 punktów. Do gatunku pierwszego zalicza się klasy od 6 do 13, do drugiego od 1 do 5. Gatunku trzeciego nie zdobi się. • A s o r t y m ent porcelitu stołowego jest taki sam jak asortyment porcelany stołowej. Poza wyrobami stołowymi por­celit używany jest do wyrobu wielu urządzeń sanitarnych i tech­nicznych. Cechy porcelitu są zbliżone do właściwości porcelany, jest dość twardy, wyroby z porcelitu mają znaczną odporność na uderzenie, są szkliwione i zdobione jak porcelana. Porcelit różni się jednak od porcelany barwą, jest kremowy, wyroby są grubo-ścienne i nie przeświecające. Jedynie cienkie wyroby porcelitowe charakteryzują się nikłą przeświecalnością. Przełom porcelitu jest porowaty i lekko nasiąkliwy. Wyroby porcelitowe pakuje się podobnie jak porcelanę. Przy odbiorze jakościowym wyrobów porcelitowych stosuje się takie sa­me zasady jak przy wyrobach porcelanowych.