Reklama
A A A

PRALKI

Pranie za pomocą pralki polega na ruchu bielizny w wodzie ze środkami piorącymi. Ruch ten może być wywołany przez wirnik albo bęben poruszany silnikiem elektrycznym lub przez mieszadło elektromagnetyczne. Na tej też podstawie pralki dzielimy na wir­nikowe, bębnowe i mieszadłowe. Wyróżniamy także domowe urzą­dzenia pralnicze składające się z pralki i suszarki do bielizny oraz pralki z podgrzewaczem. Budowę pralki pokazano na rys. 83. Pralki mieszadłowe są wyżej cenione od pralek wirnikowych. Mieszadło elektromagnetyczne nie niszczy bielizny. Porusza ono wodę ruchami wahadłowymi, wirnik zaś może niszczyć i strzępić bieliznę. Najpraktyczniejsze są jednak pralki bębnowe (rys. 84). Bie­lizna zamknięta w ażurowym bębnie i obracana wraz z nim w ką­pieli piorącej nie ulega skręcaniu się, lepiej i szybciej się pierze, nie niszczy się. Pralki bębnowe są z reguły wyposażone w dodat­kowe urządzenia, jak podgrzewacz wody, suszarka i automat ste­rowniczy. Dokonując odbioru jakościowego pralki sprawdza- my: • . • staranność wykończenia wnętrza, czy nie ma ostrych lub szorstkich powierzchni na wirniku i ścianach kotła, staranność wykończenia zewnętrznej strony pralki, zwra­camy szczególną uwagę na odpryski lakieru i ślady korozji, działanie pralki przez kilkakrotne włączanie i wyłączanie, czy silnik pralki pracuje bez drgań, czy wyżymaczka daje się łatwo ustawić i czy wałki równo , do siebie przylegają i nie ulegają zlepieniu, szczelność pokrywy (PN-64/E-77200). Pralki transportuje się luzem i przechowuje w miejscach su­chych. Należy je chronić przed obiciem, zadrapaniem i wgniece­niem.