Reklama
A A A

Produkcja koncentratów pomidorowych

Rodzaje produktów i surowce
Koncentraty pomidorowe są to produkty otrzymywane przez zagę­szczenie oczyszczonych i przetartych pomidorów oraz utrwalone termicz­nie. Ekstrakt koncentratów pomidorowych zależy od stopnia odparowania wody. W zależności od stopnia koncentracji rozróżnia się w praktyce na­stępujące typy koncentratów: 12%, 20%, 30%, 40%. Liczby oznaczają zawartość ekstraktu w koncentracie. Sama koncentracja nie nadaje trwałości tym przetworom. Muszą one być dodatkowo konserwowane. Najczęściej stosuje się pasteryzację w opa­kowaniach hermetycznie zamkniętych. Pomidory używane do produkcji muszą być zdrowe, dojrzałe i o wy­sokim ekstrakcie. Produkcja koncentratów pomidorowych została ostatnio bardzo zmechanizowana, dzięki czemu zaistniały możliwości powiększe­nia ich produkcji, a także polepszenia jakości.
Urządzenia
Do produkcji używa się zautomatyzowanych linii produkcyjnych. W Polsce jedną z bardziej popularnych linii tego typu jest jugosłowiań­ska linia firmy Jedinstwo, która występuje w trzech wersjach: AC-200, AC-100, AC-50. Liczby przy symbolu AC określają ilość ton pomidorów, jaką linia jest zdolna przerobić w ciągu 24 godzin. Proces produkcji koncentratu pomidorowego przy zastosowaniu tej linii pokazany jest na schemacie 10.