Reklama
A A A

Produkcja konfitur bez zalewy

Produkcja konfitur bez zalewy polega na: wysyceniu owoców cukrem, wytworzeniu powłoki na owocach. Pierwszy etap produkcji przeprowadza się analogicznie jak przy pro­dukcji konfitur z syropem, wysycając owoce cukrem metodą wielokrot­nego smażenia w syropie cukrowym. Owoce wysycone cukrem oddziela się od syropu, zanurza we wrzącej wodzie w celu usunięcia lepkiego syropu i poddaje suszeniu w tempera­turze 45°C. Tak przygotowane owoce mogą być artykułem do sprzedaży lub są przeznaczone do pokrycia powłoką np. glazurową. Z 2 części sa­charozy, 1 części syropu ziemniaczanego i 1 części wody tworzy się na gorąco roztwór nasycony. Do uzyskanego syropu (schłodzonego) wkłada się owoce z podsuszoną powierzchnią, następnie wyjmuje, odsącza nad­miar syropu i skierowuje do osuszenia na sitach, w suszarni, w tempera­turze 40° C przez ok. 4 godziny. Uzyskane owoce kandyzowane pakuje się do małych i ozdobnych kar­toników z różnych tworzyw. Inne powłoki o innym składzie wytwarza się podobnie. Powłokę pudrową uzyskuje się przez obtoczenie podsuszonych owoców w cukrze pudrze.