Reklama
A A A

Produkcja marynat owocowych Śliwki w occie

Do produkcji śliwek w occie używa się śliwek węgierek I wyboru. Po przebraniu, odszypułkowaniu i umyciu śliwki poddaje się szybkiemu ochłodzeniu. Owoce dobrze zblanszowane mają delikatnie popękaną skórkę i usunięty nalot woskowy. Większe pęknięcia świadczą o prze- blanszowaniu. Owoce układane są w słoje i zalewane gorącą zalewą kwaśno-słodką. Zalewa powinna mieć takie stężenie kwasów i cukru, by po uwzględnieniu tych składników w śliwkach stężenie w gotowej marynacie wynosiło: kwasu 1,5—2,5%, cukrów ogółem, w przeliczeniu na cukier inwertowany, nie mniej niż 15%, a ekstraktu, oznaczonego refraktometrycznie, nie mniej niż 20%. Obliczenia przeprowadza się według zasady podanej przy produkcji kompotów. Po zamknięciu opakowań marynatę poddaje się pasteryzacji w tem­peraturze 80°C przez 20—25 minut (czas właściwej pasteryzacji). Dozwo­lone zużycie śliwek na tonę marynaty wynosi 610 kg.