Reklama
A A A

Produkcja soków słodzonych

Rodzaje soków słodzonych i ich charakterystyka
Syropy owocowe można podzielić na: jednoowocowe, dwuowocowe i wieloowocowe w zależności od tego, czy sok użyty do produkcji pocho­dzi z jednego, dwu lub kilku gatunków owoców. W zależności -od zawartości ekstraktu soki te dzieli się na: wysoko-słodzone i niskosłodzone. Soki niskosłodzone produkowane są jako soki: niskosłodzone z nie deklarowaną (nie określoną na etykiecie) za­wartością witaminy C — sok zawierający mniej niż 30 mg witaminy C w 100 cm3 soku, soki niskosłodzone witaminowe — zawierające deklarowaną za­wartość witaminy C w ilości nie mniejszej niż 30 mg w 100 cm3 soku. Soki niskosłodzone witaminowe, jak wynika z określenia, zawierają naturalną (pochodzącą z owoców) witaminę C. Są produkowane z so­ków surowych bogatych w tę witaminę (np. z czarnej porzeczki) lub przez mieszanie soku mniej zasobnego z sokiem bogatszym w witaminę C, np. z róży. Syropy niskosłodzone pod względem wartości dietetycznej należą do cenniejszych produktów niż wysokosłodzone, gdyż zawierają więcej skład­ników z owoców. W sokach wysokosłodzonych składników z owoców jest mało, gdyż sok surowy stanowi tylko 1/3 części syropu, a 2/3 stano­wi cukier. W 100 kg syropu znajduje się około 67 kg ekstraktu, w tym tylko 2—3 kg ekstraktu pochodzącego z owoców.