A A A

Przebieranie i sortowanie ogórków

Moczenie i mycie ogórków przeprowadza się tak jak przy produkcji ogórków konserwowych. Umyte ogórki przebierane są na taśmie w celu usunięcia sztuk nie nadających się do kiszenia: uszkodzonych, krzywych, maczugowatych, przewężonych, żółtych i nadmiernie wyrośniętych. Rów­nocześnie usuwa się szypułki przez ich przycięcie oraz usuwa się resztki okwiatu. W celu umożliwienia równomiernego przebiegu fermentacji, ogórki poddaje się sortowaniu na trzy klasy: I klasa — długość 8—10 cm, gru­bość do 4 cm, II klasa — długość 10—12 cm, grubość do 5,5 cm, III kla­sa — długość 12—15 cm, grubość do 5 cm.