A A A

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE WARZYW

Warzywa świeże należy przechowywać w pomieszczeniach su-cych i chłodnych. Warzywa przeznaczone do przechowania po­winny być zdrowe, niełykowate, nie uszkodzone, nie zwiędnięte, nie zmarznięte i nie zanieczyszczone ziemią. Niektóre warzywa mogą być przechowywane w piwnicach lub kopcach w ziemi w temperaturze 3-r-4°C. Warzywa liściowe powinny być przecho­wywane przy większej wilgotności, co powoduje zmniejszenie ubytku wagowego (mniejsze wyparowanie wody). Trwałość warzyw jest oczywiście różna i wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Trwałość warunkuje również odpowiednio do­stosowany transport i właściwe opakowanie. Niektórych warzyw nie można w ogóle przechowywać dłużej w stanie świeżym, dlatego też utrwala się je w różnego rodzaju przetworach i konserwach. Do transportu, w zależności od rodzaju przewożonych warzyw, stosuje się różne opakowania, jak skrzynki, worki, kosze, a wa­rzywa bardziej trwałe przewozi się luzem, np. ziemniaki, buraki, marchew, kapustę głowiastą.