A A A

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT TŁUSZCZÓW

Wszystkie tłuszcze są produktami dość wrażliwymi na zepsu­cie, mogące przejawić się nieprzyjemnym zapachem zjełczenia lub zestarzenia. Ponadto w tłuszczach mogą zachodzić pod wpły­wem światła lub wilgoci procesy łojowacenia, lub kwaśnienia, nie­bezpieczne zwłaszcza w produktach wodno-tłuszczowych, jakimi są masło lub margaryna. Łatwość psucia się utrudnia zatem dłuż­sze przechowywanie tłuszczów. Dla ochrony przed zepsuciem tłuszcze mogą być konserwowa­ne solą kuchenną w ilości do 2%, a margaryna benzoesanem sodo­wym w ilości do 0,2%. Tłuszcze należy przechowywać w chłodzonych pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +5°C. Pomieszczenia powinny być suche i czyste, dobrze wentylowane. Podwyższenie temperatury skraca okres przechowywania tłuszczów. Rów­nież wrażliwość tłuszczów na chłonienie zapachów nie pozwala na dowolność przechowywania. Należy przestrzegać, aby beczki czy skrzynki, a nawet regały wykonane były z drewna bezwonnego, zawsze dokładnie wymyte i wyjałowione w celu zniszczenia ewen­tualnych zarodników pleśni. Transport tłuszczów powinien odbywać się w samochodach--chłodniach lub wagonach-chłodniach. Tłuszcze topione opakowa­ne w pergamin przewożone są w specjalnych skrzynkach, tłusz­cze zaś nie topione, np. słoninę w połciach lub płatach, transpor­tuje się bez opakowania. Najbardziej kłopotliwy jest transport olejów płynnych ze względu na szklane opakowania. Butelki powinny być szczelnie' zamknięte oraz zaopatrzone w nalepki informujące o rodzaju tłu­szczu; szkło powinno być bezbarwne. Butelki transportowane są w specjalnych pojemnikach.