Reklama
A A A

Przygotowanie zalewy roboczej o pożądanym stężeniu

Przygotowany roztwór S02 ma zwykle większe stężenie niż powinna mieć zalewa robocza do konserwowania pulp. Zakłady przygotowują roz­twór zwykle o stężeniu 5—6%, do zalania zaś owoców używa się roztwo­ru o stężeniu około 2,5—3%. Wymaga to dodatkowego rozcieńczania wo­dą. Ze względu na możliwość ulatniania się S02 z przygotowanej zalewy nie należy jej przygotowywać na zapas.