Reklama
A A A

ROLA MLEKA W ŻYWIENIU

Mleko ma ogromne znaczenie w żywieniu człowieka. Wystar­cza jako jedyny pokarm noworodka i młodych zwierząt, za­wiera bowiem wszystkie niezbędne składniki konieczne do utrzy­mania życia, a także do wzrostu i rozwoju organizmu. O wartości mleka, jako produktu budującego tkanki, decyduje znajdujące się w nim pełnowartościowe białko. Białko to jest niezbędne do budowy, tkanek ustroju dziecka, a także do odbudowy tkanek w ustroju dorosłego człowieka. W mleku znajdują się także związki mineralne, a z nik szczególnie ważne dla organizmu: wapń i fosfor. Te związki mineralne wchodzą w skład kości i zębów, stąd zrozumiałe jest znaczenie mleka w żywieniu niemowląt i dzieci, których układ ko­stny i uzębienie nieustannie rosną i kształtują się. Dzięki zawar­tości związków mineralnych mleko posiada właściwości odkwa­szające organizm. Jest tc cecha wyjątkowa wśród białkowych pro­duktów spożywczych. Alkalizujące działanie mleka ma duże zna­czenie, ponieważ utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej ustroju stanowi warunek konieczny do prawidłowego funkcjono­wania procesów przemiany materii. Mleko, jako produkt o dużej wartości odżywczej, powinno wy­stępować w codziennych jadłospisach nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Wielkość dziennej porcji mleka zależy od wieku i sta­nu fizjologicznego organizmu. Dzieci, kobiety ciężarne i karmiące powinny spożywać ok. 1 1 mleka dziennie, dzieci starsze i mło­dzież — 3/4 1, dorośli — Vi 1 dziennie. Część racji dziennej można zastępować serami lub twarogami.