A A A

SERY MIĘKKIE

Ser camembert jest serem z porostem pleśniowym. Wy­rabiany jest z mleka zakwaszonego ściętego podpuszczką. Uzyska­ny skrzep umieszczany jest w formach i w okresie ok. 20 dni prze­chodzi w 15°C dojrzewanie wstępne. Następnie przy podwyższo­nej wilgotności powietrza w dojrzewalni odbywa się dojrzewanie właściwe, podczas którego na serze wytwarza się nalot pleśniowy. Dodatkowo sery spryskuje się bakteriami czerwieni, które niwe­lują pleśń i stopniowo pokrywają całą powierzchnię sera. W cza­sie procesu dojrzewania jądro sera powinno pozostać białe. Miąższ sera dojrzałego jest kremowy, miękki, bez oczek. Ser limburski jest wytwarzany w podobny sposób, a różnica polega na tym, że po kilku dniach dojrzewania wytwarza się na powierzchni żółtego sera brunatna maż rozcierana ręcznie w czasie masowania sera. Ser ten o kształcie prostopadłościanu ma miękki miąższ zewnętrzny i kruchy, lekko białawy środek, bez oczek. Również na maż pielęgnowany jest ser romadur. Ser rokefort albo rokpol1 jest serem wytwarzanym z mleka owczego. Uzyskany po ścięciu mleka podpuszczką skrzep umieszczany jest w formach, a w czasie dojrzewania nakłuwany w celu wytworzenia pleśni w wewnętrznych warstwach. Miąższ tego sera poprzerastany jest zielonkawą pleśnią, ma ostry smak i zapach. Również serem miękkim jest bryndza owcza o konsys­tencji mazistej, dużej zawartości tłuszczu i ostrym smaku.