Reklama
A A A

Środki klarujące i filtrujące

Ponieważ wino musi być zupełnie klarowne i stabilne, a często oczysz­czanie na drodze samorzutnej sedymentacji nie daje dostatecznych efek­tów, stosuje się różne substancje klarujące, ułatwiające wytrącanie za­nieczyszczeń. Substancjami tymi są: tanina, żelatyna, ziemia okrzem­kowa i in. Dla oddzielenia utrzymujących się w rozproszeniu zawiesin stosuje się filtrowanie wina w urządzeniach filtrujących.