Reklama
A A A

SUSZARKI DO WŁOSÓW

Suszarka składa się z bakelitowej obudowy, silnika elektrycz­nego, wiatraczka osadzonego na osi wirnika, grzejnika umieszczo­nego u wylotu strumienia powietrza oraz wyłączników dżwigien-kowych do wyłączania wiatraczka i do włączenia grzejnika. Praca suszarki polega na wytworzeniu strumienia powietrza i skierowaniu go na zewnątrz przez odpowiednio umiejscowiony wylot. Strumień powietrza będzie zimny, jeśli nie włączymy ele­mentu grzejnego. Po włączeniu grzejnika prąd powietrza przedo­staje się przez jego rozgrzane spirale i ogrzewa się. Strumień po­wietrza powinien być tak silny (ok. 12 l/s), aby nie dcpuścić do rozgrzania się spiral grzejnika do czerwoności. Współczesne suszar­ki mają termiczne wyłączniki, które przy nadmiernym wzroście temperatury wyłączają grzejnik. Odbiór jakościowy su­szarki polega na sprawdzeniu: działania silnika — czy nie iskrzy i cicho pracuje, siły strumienia powietrza — czy spirale nie nagrzewają się do czerwoności, czy wyłączniki działają pra­widłowo, nie zacinają się, czy strumień powietrza jest dostatecznie ciepły, powinien mieć temperaturę 60-r-80°C w odległości 10 mm od wylotu, — czy obudowa jest starannie wykończona, nie popękana i nie porysowana (PN-64/E-77206). Suszarki pakowane są w twarde pudełka tekturowe. Do każdej suszarki powinna być dołączona instrukcja obsługi. Przechowywać je należy w opakowaniach, w pomieszczeniach suchych. W czasie transportu nie wolno rzucać opakowania lub układać na nich to­warów o dużym ciężarze, ponieważ suszarki mają bardzo kruchą obudowę.