Reklama
Farex
A A A

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PIECZYWA

Pieczywo transportowane jest w specjalnych pojemnikach za­mkniętymi samochodami, które nie mogą być używane do prze­wozu innych artykułów. Przewożenie pieczywa na dalsze odleg­łości nie jest na ogół praktykowane z uwagi na jego szybkie wy­sychanie. Okres przechowywania pieczywa zależy od warunków magazy­nowania i może wynosić dla wyrobów żytnich 6-MO dni, dla pszennych 2-r-A dni. Przy magazynowaniu chleba świeżego nie można go układać w kilku warstwach, gdyż niszczy się porowa­tość; w przypadku dłuższego przechowywania możemy układać bochenki jeden na drugim najwyżej w 4 warstwach. Chleb prze­chowywany w nieodpowiednich warunkach pleśnieje i wówczas jest szkodliwy dla zdrowia. Jedynym pieczywem zdatnym do dłuższego przechowywania są suchary, w których zawartość wody wynosi poniżej 10%.