A A A

WADY SKÓR GOTOWYCH

Wady skór gotowych dzielimy na wady wyglądu zewnętrznego i wady struktury skóry gotowej. Wadami wyglądu zewnętrznego skóry są plamy powstałe na skutek uszkodzenia skóry surowej i plamy powstałe w czasie garbowania skóry. Plamy ciemne powstają na skutek złej proporcji garbników w brzeczce lub nierównomiernego rozpuszcze­nia i wymieszania garbników w roztworze. Plamy jasne powstają w miejscach styku wzajemnego skór podczas moczenia w brzeczce oraz na skutek większej ilości tłuszczu w danym miejscu skóry. Plamy mogą powstać również na skutek wadliwego malowania skór i nietrwałości barwnika. Do wad wyglądu zewnętrznego zali­czamy ponadto matowość, jarzmowatość, czyli fałdowanie, odsta-wanie, ściągnięcie i łamliwość lica. Są to wady spowodowane wa­dliwą budową skóry lub niestarannym wykończeniem. Do wad struktury skór gotowych zaliczamy przede wszystkim niedostateczne wygarbowanie skóry, co objawia się w twardości, blachowatości i w zmniejszonej wytrzymałości skóry. Niedostateczna wytrzymałość skóry wynikać może również z pro­cesów gnilnych, jakie zaszły w skórze w czasie jej konserwacji i moczenia, lub z tzw. przepalenia skóry. Przepalenie skóry po­wstaje wtedy, gdy stężenie garbników w brzeczce jest zbyt duże i temperatura brzeczki przekracza 50°C. Skóra taka jest ciemna, stwardniała, łamliwa i krucha.