WŁAŚCIWOŚCI I RODZAJE PAPIERU

Wartości użytkowe papieru zależą od jego grubości, masy wła­ściwej, przepuszczalności tłuszczów, nasiąkliwości, barwy, wytrzy­małości na zerwanie i zginanie.Grubość i masa właściwa decydują o tzw. gramatu­rze papieru. Gramatura jest to masa jednego metra kwadratowe­go papieru wyrażona w gramach. Gramatura bibułki wynosi np. od 1 do 29 g, papieru do 150 g itd.Nasi.ąkliwość papieru zależy od stopnia sklejenia i ro­dzaju użytych składników pomocniczych. Nienasiąkliwy jest np. pergamin, papier do zawijania wyrobów cukierniczych i inne. Na-siąkliwa jest bibuła, papier kredowy itp.Trwałość papieru zależy od rodzaju użytego do produkcji surowca. Do najbardziej trwałych zalicza się papier wyproduko­wany ze szmat, do najsłabszych — papier otrzymany ze ścieru drzewnego i makulatury.Papier dzieli się na grupy, rodzaje, gatunki i odmiany.Wyróżnia się 6 grup papieru: bibułki, papiery, bibuły, per­gaminy, kartony i tektury.Rodzaj papieru określa jego przeznaczenie, np. papier dru­kowy, piśmienny, pakowy, przemysłowy.Gatunek papieru określa skład surowcowy jego masy. Na tej podstawie wyróżnia się klasy papieru, które przedstawiono w tab. 67.Odmiana papieru określa technikę powierzchni papieru. Wyróżniamy papier:szorstki — szor,matowy — mat,jednostronnie gładzony — jgł,satynowany — sat,jednostronnie satynowany — jsat,

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments