A A A

WYROBY GARMAŻERYJNE

Wyrobami garmażeryjnymi nazywamy wszelkiego rodzaju zimne przekąski z mięsa, ryb, jaj, warzyw, kanapki, sosy zimne, przekąski gorące, dania barowe. Produkcja garmażeryj-n a powinna być oparta na dobrze opracowanych planach produk-cyjnych obowiązujących przepisach kulinarnych, gdyż musi być uwzględniany różnorodny asortyment oraz sezonowość produkcji. Wyroby garmażeryjne nie mogą być sporządzane „na zapas". Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby garmażeryjne zim­ne, jak mięsa, ryby w majonezie, galarety z nóżek, drobiu, ryb, pasztety, jaja faszerowane, mięso siekane, paszteciki, powinny być dostarczane do konsumpcji w ciągu 12 godzin od chwili wyprodu­kowania, przy czym muszą być przechowywane w temperaturze nie wyższej niż 12°C. Produkty garmażeryjne są bardzo podatne na wszel­kiego rodzaju zakażenia. Wszystkie surowce przeznaczone do pro­dukcji muszą być wyjątkowo starannie oczyszczone, zgodnie z obo­wiązującymi zasadami technologicznymi. W czasie produkcji musi być przestrzegana zasada, aby surowce i gotowe wyroby nie sty­kały się ze sobą lub z brudnymi naczyniami. Szczególnej czystości wymagają potrawy podawane na surowo, jak befsztyki po tatar-sku, śledzie w śmietanie itp. Do wyrobów garmażeryjnych zaliczyć należy również półpro­dukty używane w gospodarstwach domowych, jak obierane jarzy­ny, paczkowane kotlety, sała*tki itp.