Reklama
A A A

WYROBY PRZEMYSŁU FERMENTACYJNEGO

Produkty wytwarzane przez przemysł fermentacyjny powstają wskutek fermentacji drożdżowej, w wyniku której otrzymuje się alkohol etylowy. Fermentacja związana jest z życiem komórki drożdży, która przyswaja cukier i wytwarza alkohol etylowy oraz dwutlenek węgla. Tę właściwość drożdży przedstawia wzór: C6H1206 -+ 2C2H5OH + 2C02 cukier prosty alkohol dwutlenek etylowy węgla Wszystkie wyroby przemysłu fermentacyjnego, jak spirytus, wódki, wina, piwo, zawierają określone ilości alkoholu etylowego, surowce zaś do ich wyprodukowania muszą zawierać cukrowce da­jące się rozłożyć na cukry proste.