Reklama
A A A

ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA

Prawidłowe odżywianie powinno uwzględniać nie tylko kalo­ryczność pokarmów, ale również ich skład chemiczny. Prawidłowe żywienie powinno dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników we właściwych proporcjach. Jeśli założymy, że podsta­wowa przemiana materii zużywa na dobę 1600 kcal, to możemy obliczyć zapotrzebowanie dobowe organizmu człowieka przy uwzględnieniu właściwych składników pokarmów, oczywiście bio­rąc pod uwagę wiek, płeć i spełniane czynności. Przy spożywaniu 3 posiłków dziennie śniadanie powinno dostarczyć 35% kalorii, obiad 40%, kolacja 25% kalorii. W każdym posiłku powinna być właściwie rozłożona propor­cja białka zwierzęcego i roślinnego, uzupełniona zestawem cukrów i tłuszczów. Konieczne jest wprowadzanie warzyw, surówek i owoców. Zestaw potraw z warzyw powinien być tak pomyślany, aby uwzględniał warzywa z różnych grup, warzywa bogate w wi­taminy i w karoteny. Ważne jest także wykorzystanie warzyw i owoców sezonowych, a w zimie — mrożonek. Żywienie racjo­nalne — to umiejętne zaspokajanie wszystkich potrzeb pokarmo­wych człowieka. Planowanie racjonalnego żywienia powinno obejmować po­szczególne dni, a w ciągu dnia — poszczególne posiłki. Prowadząc racjonalne żywienie układamy jadłospisy w taki sposób, aby po­trawy uwzględniały różne smaki, były różnorodne ood względem barwy, dobrane pod względem konsystencji i spożywane we wła­ściwej temperaturze o właściwej porze.