Reklama
A A A

ZMECHANIZOWANY SPRZĘT DOMOWY

LODÓWKI Lodówką nazywamy chłodziarkę elektryczną lub gazową her­metycznie zamykaną, chłodzoną mechanicznie szafkę. Lodówki różnią się pojemnością i mechanizmem chłodzenia. Nasz przemysł produkuje lodówki domowe o pojemności od 20 do 180 1. Wyróżniamy dwa typy mechanizmów chłodzących — sprężarkowy i absorpcyjny. W obu typach lodówek czynnik chłodzący (amoniak lub freon) krąży w zamkniętym obwodzie. Krążenie to odbywa się albo na skutek pracy silnika elektryczne­go i sprężarki, albo na skutek podgrzewania prądem elektrycz­nym lub gazem. W lodówce sprężarkowej (rys. 81) silnik poruszając tłok kom­presora zasysa pary substancji chłodzącej i tłoczy (spręża) je do skraplacza. Pary substancji pod wpływem ciśnienia skraplają się i jako ciecz wypełniają część obwodu krążenia znajdującą się na zewnątrz komory chłodniczej. Zawór rozprężny przepuszcza stop­niowo ciecz do drugiej części obwodu, gdzie jest niskie ciśnienie. Niskie ciśnienie powoduje gwałtowne parowanie cieczy. Parowanie Zbiornik zaś cieczy związane jest z pobieraniem ciepła z otoczenia, czyli chłodzeniem. W lodówkach absorpcyjnych (rys. 82) woda destylowana bogata w roztwór amoniaku jest podgrzewana grzałką elektryczną lub gazem w warniku. Z warnika pary amoniaku przedostają się do skraplacza żeberkowego, zubożony zaś w amoniak roztwór z war­nika przedostaje się, na zasadzie naczyń połączonych, do absorbera. Amoniak skroplony w skraplaczu przepływa do parownika, gdzie pod wpływem niskiego ciśnienia paruje pobierając ciepło z otocze­nia, a więc chłodzi. Parownik znajduje się wewnątrz komory chłodniczej. Z parownika amoniak jest pochłaniany przez zubo­żały roztwór w absorberze. Wzbogacony teraz roztwór ścieka do zbiornika. Ze zbiornika roztwór przedostaje się znowu do warnika. Lodówki sprężarkowe są bardziej wydajne i pobierają mniej prądu niż lodówki absorpcyjne. Zainstalowany w lodówkach termoregulator pozwala na samo­czynne włączanie się i wyłączanie lodówki i utrzymanie przez to stałej temperatury wewnątrz szafki. Komora wewnętrzna wyposażona jest w półki druciane i szkla­ne, pojemniki na żywność, wanienkę do lodu, tackę do skroplin oraz w żarówkę oświetlającą wnętrze. Wnęka w drzwiach lodówki przystosowana jest do przechowywania butelek, jaj i innych pro­duktów. Szczelne zamknięcie lodówki zapewnia uszczelka gumowa i zamek zatrzaskowy. Odbiór jakościowy lodówki polega na sprawdzeniu: — mrożenia lodówki, uzyskiwanych niskich temperatur, — hałaśliwości lodówki (praca lodówki nie powinna być sły­szalna poza momentem włączania i wyłączania się), — szczelności drzwi (paski papieru przymknięte w drzwiach lodówki nie powinny się dać łatwo wyciągnąć), łatwości zamykania i otwierania się drzwi, działania pokrętła termoregulatora, — staranności wykończenia wnętrza i estetycznego wyglądu zewnętrznego (PN-52/M-04600). Lodówki transportuje się luzem, magazynuje się w pomieszcze­niach suchych, przestronnych. Przy przenoszeniu lodówek należy unikać wstrząsów.